FISCAL I LABORAL

• Empreses, Autònoms i particular
• Impostos
• Comptabilitats
• Nomines
• Treballadors

COMUNITATS DE PROPIETARIS

• Actes
• Reunions
• Certificats

Assesgurances

• Vida
• Llar
• Automovil
• Responsabilitat Civil

ADVOCATS

• Procediments Penals
• Herències i Succesions
• Separacions i Divorcis